Propozice

 

Termín: 27.4. 2018

Prezence: 15:30 – 16:15 v registračním stanu před kinem ELEKTRA-Luhačovice (ukázat na mapě )
K prezenci se musí dostavit i předem přihlášení.

Start: 17:00 před kinem KD ELEKTRA

Vyhlášení výsledků: 18:30 před kinem KD ELEKTRA

Kategorie:
• Odborný pracovník ve zdravotnictví – muži / ženy
• Open – muži / ženy / junioři
• Zvláštní nehodnocené kategorie – děti / chodec /nordic walking

Startovné zdarma

Každý z předem přihlášených účastníků obdrží po absolvování tričko s logem akce a drobný dárek.
Pro přihlášené na místě nemůžeme tričko a dárek garantovat.

Rádi bychom, aby se běhu zúčastnili v co největší míře účastníci Diabetologických dní, ale také široká veřejnost z Luhačovic a okolí a zvláště lázeňští hosté.