START závodníků kategorie „Junioři“ a „Děti“

Letošní kategorie „Junioři“ je pro věkovou kategorii dívek a chlapců narozených v letech 1999-2001. Pro mladší je určena kategorie „Děti“ a zařazeni do ní budou všichny ročníky narození 2002-2016.  START závodníků mladších 18 let je možný pouze v doprovodu rodičů nebo s písemným souhlasem zákonného zástupce!